Sostenibilitat

Hotel Empordà Figueres

«La sostenibilitat crea i manté les condicions sota les quals els éssers humans i la natura poden existir en harmonia productiva i complir els requisits socials, econòmics i altres de les generacions actuals i futures»

Hotel Empordà Figueres està completament compromès amb la gestió sostenible. Exemples de les accions fetes fins ara:

• Ús de materials reciclats i amb etiqueta ecològica
• Panells solars per produir aigua calenta i energia
• Productes orgànics o km 0
• Més cobertura d'il·luminació LED
• Electrodomèstics amb qualificació energètica A+ o superior
• Carregadors per a cotxes elèctrics.

El nostre objectiu és garantir l'equilibri econòmic, sociocultural i ambiental a la vegada que satisfem les necessitats actuals dels turistes i de les regions d'acollida. Reportem beneficis importants per a l'entitat, la societat i el medi ambient, i protegim i millorem les perspectives de futur.

  • Augment de l'eficiència

  • Millora del posicionament

  • Reduir la petjada de carboni